Đăng nhập hệ thống
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Phân hệ

GIỚI THIỆU


Hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn điện, lưới điện được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư xây dựng với mục tiêu ứng dụng CNTT vào công tác QLKT, giúp các Đơn vị vận hành an toàn, tối ưu, tăng hiệu suất và giảm chi phí.
Đồng thời, việc triển khai hệ thống phần mềm một cách thống nhất, xuyên suốt tạo điều kiện tổng hợp, báo cáo thuận lợi và dễ dàng giữa các cấp quản lý.


THÔNG TIN LIÊN HỆ SẢN PHẨM


Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin - EVNICT

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Tầng 16, 17, 18 Tòa nhà EVN, số 11 - Cửa Bắc - Quận Ba Đình - Hà Nội

Web site EVNICT tại http://evnit.evn.vn

Web site hỗ trợ tại http://bugtracking.evnit.evn.com.vn (Truy cập trên mạng nội bộ EVN)

Đăng ký sử dụng phần mềm QLKT